Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24.7/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 34.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.7°
Sáng/Tối
25.5/ 36.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.9/ 37.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 21.3°
Sáng/Tối
23/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.3°
Sáng/Tối
21.7/ 25.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.8°
Sáng/Tối
22.2/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.7°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0