Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
26.1/ 23.6°
Sáng/Tối
20.6/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23.3/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 29.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 18.7°
Sáng/Tối
23.5/ 26.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.2/ 11.4°
Sáng/Tối
14/ 11.4°
Áp suất

1025 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.1/ 10.4°
Sáng/Tối
10.7/ 11.6°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.8/ 12.7°
Sáng/Tối
10.2/ 13.1°
Áp suất

1031 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.1/ 14.6°
Sáng/Tối
13/ 16.3°
Áp suất

1031 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.4/ 12.4°
Sáng/Tối
11.8/ 19.7°
Áp suất

1034 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15.2/ 14.6°
Sáng/Tối
10.8/ 20.6°
Áp suất

1033 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16.6/ 15.7°
Sáng/Tối
11.4/ 20.5°
Áp suất

1029 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 23.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

22.9°/28.1°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.87 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

0