Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:29 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 32.8°
Sáng/Tối
28.8/ 37.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
29.8/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 34.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 36.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 33.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.1/ 33.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 34.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 29.7°
Sáng/Tối
27.1/ 36.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 37.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 35.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 34.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 36.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Thấp/Cao

27.4°/36.8°

Độ ẩm

64%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

28.8 °C

Chỉ số UV

0