Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:59 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.5°
Sáng/Tối
23.7/ 35.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
25.5/ 39°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26.3/ 37.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 36.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 39.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 38.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

23.5°/37.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0.01