Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:34 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.4°
Sáng/Tối
23.9/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
23.5/ 36.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26/ 39.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.8/ 39.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 30.3°
Sáng/Tối
26.2/ 42.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.3/ 32.6°
Sáng/Tối
27.5/ 42.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.8/ 31.2°
Sáng/Tối
27.9/ 41.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
29.2/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 23.7°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 23.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 26.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

26°/38.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

1.03