Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:15 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.3°
Sáng/Tối
23.8/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 39.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.8/ 38.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 38.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 37.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.7°/32.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0.12