Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:12 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
20.9/ 20.1°
Sáng/Tối
20.6/ 20.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 20.6°
Sáng/Tối
19/ 25.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 22.9°
Sáng/Tối
19.3/ 28.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
21.5/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.9°
Sáng/Tối
23/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
22.2/ 30.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 28.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 12.2°
Sáng/Tối
21/ 13.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.7/ 10.8°
Sáng/Tối
10.6/ 10.4°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 13.3°
Sáng/Tối
10.8/ 17.2°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
12.2/ 13°
Sáng/Tối
13.1/ 13.7°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.8/ 13.9°
Sáng/Tối
12.1/ 15.3°
Áp suất

1030 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

19.6°/26.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

17.8 °C

Chỉ số UV

0.04