Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:34 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.8/ 28.9°
Áp suất

996 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.7/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 32.9°
Áp suất

994 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 30.2°
Sáng/Tối
27.7/ 35.4°
Áp suất

995 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 32.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 25.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 25.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 30.5°
Sáng/Tối
28/ 31.8°
Áp suất

996 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

26.7°/37.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0