Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:49 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
27/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 27.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 24°
Sáng/Tối
22.1/ 29.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
22.2/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 14.6°
Sáng/Tối
23/ 17.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.4/ 12.8°
Sáng/Tối
12.7/ 12.3°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.7/ 12.8°
Sáng/Tối
11.1/ 13.4°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.9/ 13.9°
Sáng/Tối
11.9/ 13.9°
Áp suất

1029 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.7/ 15.3°
Sáng/Tối
13.8/ 21.4°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

23.7°/28.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0.01