Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.7