Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:40 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 24°
Sáng/Tối
22.3/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 23.9°
Sáng/Tối
22.8/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22.8/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.1°
Sáng/Tối
22.3/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.1°
Sáng/Tối
22.3/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 24.7°
Sáng/Tối
22.2/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
23.2/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.2°
Sáng/Tối
23.7/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
27.3/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Thấp/Cao

22.6°/33.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0