Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:55 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

13.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa nhẹ
Thị xã An Khê
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.34 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0