Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:29 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

995 mb

Gió

13.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Thị xã An Khê
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.49