Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:18 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 19°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 19°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
18/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Thấp/Cao

18°/37°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0