Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:26 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 22.6°
Sáng/Tối
21.4/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.8/ 24.2°
Sáng/Tối
22.9/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 22.3°
Sáng/Tối
23.6/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 24.6°
Sáng/Tối
22.6/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 25.5°
Sáng/Tối
23.9/ 36.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26.1°
Sáng/Tối
23.9/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.9°
Sáng/Tối
24.3/ 36.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 35.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Thấp/Cao

22.7°/39.1°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

18.4 °C

Chỉ số UV

10.3