Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:31 | 21/10/2021
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
1.64 km
Áp suất

1012 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
1.93 km
Áp suất

1012 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.31 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
2.39 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
4.69 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
9.56 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Phường Sông Đà
Đã cập nhật 52 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0