Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:09 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:34
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:32
Mưa nhẹ
Phường Sông Đà
Đã cập nhật 1 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0