Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 15/06/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.47 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.23 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.4 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.02
Tầm nhìn
5.36 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
6.12 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.97
Tầm nhìn
7.51 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.54 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.69 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.4 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.03 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.65 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.84 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
1.83 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
2.39 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.3
Tầm nhìn
2.46 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.48
Tầm nhìn
2.46 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Thấp/Cao

22.4°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

8.23 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0