Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:10 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.5/ 23.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa vừa

22:00

23.8°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.58 km/giờ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa vừa

01:00

22.4°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

04:00

22.7°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ

07:00

22.6°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

10:00

23.2°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ

13:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.34 km/giờ

19:00

23.1°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

22:00

22.2°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa

01:00

22.2°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.78 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.94 km/giờ

07:00

22.8°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.08 km/giờ

10:00

22.5°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ

13:00

23.2°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.44 km/giờ

16:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.66 km/giờ

19:00

22.8°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.8 km/giờ

22:00

22.2°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 22.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa nhẹ

01:00

22.1°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.86 km/giờ

04:00

22.1°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.01 km/giờ

07:00

22.7°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.95 km/giờ

10:00

22.8°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.07 km/giờ

13:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.32 km/giờ

16:00

23.5°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.01 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.7°
Sáng/Tối
22.5/ 23.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa nhẹ

01:00

22.5°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1 km/giờ

04:00

22.9°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.87 km/giờ

07:00

22.7°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.95 km/giờ

10:00

24.2°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.38 km/giờ

13:00

26.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.54 km/giờ

16:00

27.2°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.11 km/giờ

19:00

23.6°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.83 km/giờ

22:00

23.3°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 24.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa vừa

01:00

22.2°C / 23.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.03 km/giờ

04:00

22.4°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.95 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

10:00

26.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.81 km/giờ

13:00

28°C / 31.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.79 km/giờ

16:00

25.5°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.79 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.59 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Thấp/Cao

22.8°/26.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0