Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:26 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.8°
Sáng/Tối
28.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
26.3/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

26°/34.3°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0