Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:07 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

24.4°/28.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.01 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0.46