Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:26 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 22.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.1°
Sáng/Tối
24.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 22.7°
Sáng/Tối
23.8/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 22.7°
Sáng/Tối
21.1/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.2°
Sáng/Tối
22.8/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 19.3°
Sáng/Tối
21.7/ 20.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 21.9°
Sáng/Tối
19.9/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 22.8°
Sáng/Tối
21.9/ 23.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 21.7°
Sáng/Tối
21.9/ 24.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 21.6°
Sáng/Tối
22.7/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 20.8°
Sáng/Tối
23/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.4°
Sáng/Tối
23.9/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.9°
Sáng/Tối
21.6/ 22.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22°
Sáng/Tối
21.7/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.5°
Sáng/Tối
22.5/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 23.6°
Sáng/Tối
24.7/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Thấp/Cao

22.9°/31.7°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0.77