Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:10 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 23.5°
Sáng/Tối
21.9/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.5°
Sáng/Tối
22.3/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 25.5°
Sáng/Tối
23.9/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 23.6°
Sáng/Tối
24.5/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22.7/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 23.5°
Sáng/Tối
21.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 24°
Sáng/Tối
22.4/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.8/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22.3°
Sáng/Tối
21.9/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Thấp/Cao

22.4°/32°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

2.09