Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:57 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.8°
Sáng/Tối
25.3/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 29.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

26.1°/35.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0