Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:36 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Thấp/Cao

24.4°/34.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0