Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:16 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.4°
Sáng/Tối
25.8/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Thấp/Cao

25.9°/34.9°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

1.86