Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 29.4°
Sáng/Tối
26.2/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.2°
Sáng/Tối
27.6/ 34.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28.6°
Sáng/Tối
29.4/ 34.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Thấp/Cao

26.4°/37.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0