Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:47 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 21°
Sáng/Tối
18.4/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 21.8°
Sáng/Tối
19.5/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21.2°
Sáng/Tối
21/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 22.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 24.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.3°
Sáng/Tối
21.6/ 22.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 22.4°
Sáng/Tối
22.8/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Thấp/Cao

19.6°/28.7°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

1.08