Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:53 | 16/07/2024
Thấp/Cao
20.4/ 20.6°
Tầm nhìn
5.1 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 20°
Tầm nhìn
1.81 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.6/ 20.6°
Tầm nhìn
1.75 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.9°
Tầm nhìn
9.88 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.5/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

19°/25.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

8.03 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

1.13