Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:34 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.2°
Sáng/Tối
24.8/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.3°
Sáng/Tối
21.2/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.5°
Sáng/Tối
21.4/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 20.8°
Sáng/Tối
21.2/ 25.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.2/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.5/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.5/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Thấp/Cao

22°/33.8°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.81