Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:47 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30.6°
Sáng/Tối
29/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.7°
Sáng/Tối
30/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 30.5°
Sáng/Tối
29.7/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30.6°
Sáng/Tối
29.7/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 30.6°
Sáng/Tối
28.1/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 33.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Thấp/Cao

28.2°/33.9°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

12.3