Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:50 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.1/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 27.8°
Sáng/Tối
29/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

27.8°/35.9°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.94