Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm

10:00

28.8°C / 32.8°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.03 km/giờ

13:00

33.8°C / 39.1°C
Mây cụm Mây cụm
60%
3.19 km/giờ

16:00

35.5°C / 39°C
Mây rải rác Mây rải rác
43%
3.65 km/giờ

19:00

29.2°C / 32.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
73%
5.63 km/giờ

22:00

27.8°C / 27.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
4.61 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Nhiều mây

01:00

26.6°C / 27.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
3.42 km/giờ

04:00

26.9°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.52 km/giờ

07:00

27.3°C / 30.5°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.89 km/giờ

10:00

28.6°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.46 km/giờ

13:00

34.2°C / 40.5°C
Mây cụm Mây cụm
53%
2.98 km/giờ

16:00

34.5°C / 39°C
Mây rải rác Mây rải rác
54%
4.52 km/giờ

19:00

28.2°C / 31.3°C
Mây thưa Mây thưa
79%
5.47 km/giờ

22:00

27.1°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
81%
4.23 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 29.4°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.02 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.28 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.76 km/giờ

10:00

26.5°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.69 km/giờ

13:00

26.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.68 km/giờ

16:00

27.2°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.39 km/giờ

19:00

27.8°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.39 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.26 km/giờ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.53 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.78 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.51 km/giờ

10:00

24.9°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.71 km/giờ

13:00

24.2°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.14 km/giờ

16:00

24.8°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.44 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.37 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa

01:00

23.3°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.24 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.12 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.86 km/giờ

10:00

24.3°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.04 km/giờ

13:00

26.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.44 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.88 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.39 km/giờ

22:00

24°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
24/ 36.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác

01:00

24.1°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.77 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.62 km/giờ

07:00

25°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.68 km/giờ
Đã cập nhật 8 phút trước
Sương mờ 26.1°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.8°/37.9°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

2.7 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

1.03