Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:05 | 14/04/2024
Thấp/Cao
25.2/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.3/ 35.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.6/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

25°/35.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0