Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:42 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.4/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25.3/ 37.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.4°
Sáng/Tối
22.6/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23.5°
Sáng/Tối
21.5/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
22.4/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 27.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.6°/36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0