Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:01 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
23.8/ 36.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 28°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 39.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 30.8°
Sáng/Tối
26.6/ 42.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 32.1°
Sáng/Tối
27.3/ 42.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 31.2°
Sáng/Tối
27.3/ 41.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
30/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.8°
Sáng/Tối
22.2/ 23.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Sương mờ 29.2°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.3°/38.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

2.44