Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 14/04/2024
Thấp/Cao
25.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.4/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.6/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.7°/35.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0