Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
24.3/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 36.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 37.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 21.7°
Sáng/Tối
22.4/ 22.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23.3°
Sáng/Tối
21.4/ 25.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.1°
Sáng/Tối
22.5/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.8°/35.6°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0