Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 34.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 36.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25/ 37.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 21.4°
Sáng/Tối
22.3/ 22.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 23.1°
Sáng/Tối
21.8/ 25.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.5°
Sáng/Tối
22.7/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.5°/35.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0