Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:40 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
25/ 36.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 37.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.5/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.3°
Sáng/Tối
22.9/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 23.7°
Sáng/Tối
21.6/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.3°
Sáng/Tối
22.2/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.7°
Sáng/Tối
23.6/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 27.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.4°/35.1°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.2 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0