Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:58 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

997 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30.7°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

995 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 30.3°
Sáng/Tối
28.9/ 33.2°
Áp suất

995 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29.8°
Sáng/Tối
29.1/ 31.1°
Áp suất

996 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

997 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
27/ 26.1°
Áp suất

996 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 30.7°
Sáng/Tối
26.9/ 31.9°
Áp suất

993 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Thấp/Cao

25.1°/34°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

5.67