Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:04 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa vừa 25.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Thấp/Cao

24.2°/28.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0