Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:39 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 22.1°
Sáng/Tối
19.4/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 21.5°
Sáng/Tối
20/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22.6°
Sáng/Tối
20.1/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23.9°
Sáng/Tối
22.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 22.2°
Sáng/Tối
23.2/ 23.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.6/ 22.5°
Sáng/Tối
21.6/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.9/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 21°
Sáng/Tối
23.6/ 21.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.6/ 20.1°
Sáng/Tối
20.6/ 20.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21.1°
Sáng/Tối
19.8/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.3°
Sáng/Tối
20.9/ 22.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20.4°
Sáng/Tối
20.9/ 20.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 20°
Sáng/Tối
19.6/ 20.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 27.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Thấp/Cao

20°/29.8°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

1.88