Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:34 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 22.8°
Sáng/Tối
19.6/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.4°
Sáng/Tối
20.2/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 22.2°
Sáng/Tối
20.1/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 23.5°
Sáng/Tối
22.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.8°
Sáng/Tối
24/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 22.2°
Sáng/Tối
23.8/ 23.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.7/ 22.8°
Sáng/Tối
21.1/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 21.7°
Sáng/Tối
23.4/ 21.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.3/ 20.9°
Sáng/Tối
20.9/ 20.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.4°
Sáng/Tối
19.5/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.6°
Sáng/Tối
20.3/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 20.9°
Sáng/Tối
20/ 20.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 19.3°
Sáng/Tối
19.9/ 20.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 27.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Thấp/Cao

20.7°/30°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

1.88