Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:29 | 20/04/2024
Thấp/Cao
27.5/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.5/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
35.7/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
39.7/ 39.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
39/ 39.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.5/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 37.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:04
Thấp/Cao

24.8°/40.3°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

12.35