Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:15 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
15/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:51
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 16°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Thấp/Cao

15°/35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0