Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:25 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
25.4/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Thấp/Cao

23.5°/25.3°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

4.38 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0