Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:28 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.64 km/giờ

13:00

27°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.77 km/giờ

16:00

27°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.65 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.52 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
100%
0.36 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.21 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.08 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.33 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.83 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.75 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.51 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.4 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.37 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.16 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.68 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.19 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.8 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.95 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.4 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.22 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.12 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.17 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.11 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.66 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.32 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.18 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.25 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.2 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.02 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.09 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.25 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.54 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.33 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.04 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.4 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.1 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.1 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.49