Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:06 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 21.5°
Sáng/Tối
21.5/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.6/ 21.7°
Sáng/Tối
22.4/ 24.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 23°
Sáng/Tối
21.6/ 25.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 22.8°
Sáng/Tối
21.6/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 22.4°
Sáng/Tối
22/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 22.8°
Sáng/Tối
21.8/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 22.6°
Sáng/Tối
21.2/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.8°
Sáng/Tối
22.8/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22.8°
Sáng/Tối
21.7/ 25.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.2/ 25.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 18.7°
Sáng/Tối
20.8/ 20.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.4°
Sáng/Tối
18.7/ 21.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 19.6°
Sáng/Tối
20.1/ 21.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20.3°
Sáng/Tối
19.8/ 21.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.4°
Sáng/Tối
20.3/ 22.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.4°
Sáng/Tối
21.5/ 23.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 21°
Sáng/Tối
22.3/ 23.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21.9°
Sáng/Tối
21.9/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22.8°
Sáng/Tối
21.3/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.3°
Sáng/Tối
21.5/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 23.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.1°
Sáng/Tối
21.4/ 23.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 21.2°
Sáng/Tối
21.3/ 24.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 22.4°
Sáng/Tối
20.7/ 24.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 21.8°
Sáng/Tối
21.6/ 24.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 21.6°
Sáng/Tối
20.6/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 19.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Thấp/Cao

20°/34.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

19.6 °C

Chỉ số UV

0