Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:21 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.73