Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:07 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
22/ 38°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
22/ 38°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
21/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 37°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 38°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 38°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:01
Thấp/Cao

22°/40°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.78