Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:55 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.1°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Thấp/Cao

23.3°/35.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

9.57 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0