Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:49 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
25/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23°
Sáng/Tối
23.4/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 23.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.5/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 23.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 23.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Thấp/Cao

23.4°/27.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

4.07 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

4.95