Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:20 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0