Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:52 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
39.2/ 26.6°
Sáng/Tối
21.9/ 35.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 28.7°
Sáng/Tối
22.1/ 38.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 28.2°
Sáng/Tối
23.4/ 39.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.9/ 28.6°
Sáng/Tối
23.1/ 41°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 28.6°
Sáng/Tối
26.7/ 40.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.8/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 38.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 35.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 36.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.4/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.1°
Sáng/Tối
22.6/ 38°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 34.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Thấp/Cao

22.9°/41.6°

Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

14.8 °C

Chỉ số UV

0