Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:11 | 05/12/2023
Thấp/Cao
20.4/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.1/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20.2/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.8/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.4/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.9/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Thấp/Cao

19.9°/32.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

0