Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:27 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 22.5°
Sáng/Tối
21.1/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 22.2°
Sáng/Tối
20.8/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.6/ 22.5°
Sáng/Tối
21.9/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 23°
Sáng/Tối
22.6/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.8°
Sáng/Tối
23/ 36.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23°
Sáng/Tối
21.2/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 32.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Thấp/Cao

20.8°/38°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.18 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

9.89