Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:34 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
22/ 21.9°
Sáng/Tối
21.2/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ

07:00

21.4°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.7 km/giờ

10:00

21.2°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.89 km/giờ

13:00

22°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.32 km/giờ

16:00

21.6°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.28 km/giờ

19:00

21.7°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.11 km/giờ

22:00

21.2°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
21.6/ 21.2°
Sáng/Tối
21.1/ 21.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa cường độ nặng

01:00

21.7°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.34 km/giờ

04:00

21.7°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.82 km/giờ

07:00

21.6°C / 22.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.92 km/giờ

10:00

21.8°C / 21.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.73 km/giờ

13:00

21.2°C / 22.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.62 km/giờ

16:00

21°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.09 km/giờ

19:00

20.6°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.26 km/giờ

22:00

21.1°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
23.5/ 21.9°
Sáng/Tối
20.7/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa vừa

01:00

20.8°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.25 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.62 km/giờ

07:00

20.5°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.57 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.27 km/giờ

13:00

23.3°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.77 km/giờ

16:00

22.8°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

19:00

21.1°C / 22.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.61 km/giờ

22:00

22°C / 22.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21.9°
Sáng/Tối
21.1/ 22.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa vừa

01:00

21.9°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.95 km/giờ

04:00

21.5°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.19 km/giờ

07:00

21.3°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.36 km/giờ

10:00

23.8°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.91 km/giờ

13:00

23°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.33 km/giờ

16:00

22.2°C / 23.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.59 km/giờ

19:00

21°C / 22.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.14 km/giờ

22:00

21.1°C / 22.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
21.5/ 21.2°
Sáng/Tối
20.3/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa

01:00

21.2°C / 22.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.34 km/giờ

04:00

20.8°C / 21.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.91 km/giờ

07:00

20.1°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.8 km/giờ

10:00

21.2°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ

13:00

22.7°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.23 km/giờ

16:00

21.1°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.69 km/giờ

19:00

21.9°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.31 km/giờ

22:00

21°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 21.7°
Sáng/Tối
21.6/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.5 km/giờ

04:00

21.1°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.14 km/giờ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 21.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Thấp/Cao

20.4°/21.9°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

0.05 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

0.02