Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.49 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.31 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.52 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.03 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.67 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.74 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.05 km/giờ

10:00

28°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.45 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.36 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.85 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.31 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.36 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.38 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.27 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.94 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.32 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.82 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.95 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.26 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.87 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.46 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.08 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.84 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.18 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.98