Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 20.3°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 21°
Sáng/Tối
19.1/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 20.1°
Sáng/Tối
19.3/ 25.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 21.7°
Sáng/Tối
18.4/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 20°
Sáng/Tối
19.8/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 21.1°
Sáng/Tối
19.4/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 21.6°
Sáng/Tối
20.5/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 20.8°
Sáng/Tối
20.9/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 20.8°
Sáng/Tối
19.2/ 25.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 20.3°
Sáng/Tối
19.4/ 27.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 19.7°
Sáng/Tối
20.3/ 24.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.8/ 18.9°
Sáng/Tối
18.7/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 16°
Sáng/Tối
17.6/ 20.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20.3/ 17.1°
Sáng/Tối
17.1/ 19.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.6/ 16.1°
Sáng/Tối
17.3/ 21.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Thấp/Cao

19.6°/33.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0