Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:22 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
22.1/ 21.2°
Sáng/Tối
21.4/ 21.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 21.9°
Sáng/Tối
21.2/ 21.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 21.1°
Sáng/Tối
21.4/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 21.5°
Sáng/Tối
21.6/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.3/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 21.3°
Sáng/Tối
22.6/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 21.1°
Sáng/Tối
22.7/ 22.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.3/ 21.1°
Sáng/Tối
21.4/ 21.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.4/ 21.1°
Sáng/Tối
21.7/ 22.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.8/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 21.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21.9°
Sáng/Tối
21.6/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

21.7°/23.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

0.2 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0