Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:45 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 20.9°
Sáng/Tối
19.8/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 20.5°
Sáng/Tối
20.5/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 20.6°
Sáng/Tối
19.6/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 20.5°
Sáng/Tối
18.8/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 20.2°
Sáng/Tối
18.8/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 21.6°
Sáng/Tối
19.7/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 21.9°
Sáng/Tối
19.8/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.5°
Sáng/Tối
19.3/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20.6°
Sáng/Tối
19.8/ 21.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 20.8°
Sáng/Tối
18.6/ 28.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 31.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Thấp/Cao

19.8°/32.8°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

9.58