Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:05 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
21.9/ 21.2°
Sáng/Tối
21.1/ 21.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 21.9°
Sáng/Tối
21.1/ 21.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.3/ 21.1°
Sáng/Tối
20.9/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 21.8°
Sáng/Tối
21.4/ 22.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21.7°
Sáng/Tối
20.3/ 21.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 21.4°
Sáng/Tối
21.3/ 24.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 22.6°
Sáng/Tối
20.2/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.6°
Sáng/Tối
21.3/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.7°
Sáng/Tối
21.2/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Thấp/Cao

20.1°/21.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

0.05 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0.02